BREZPLAČNO USPOSABLJANJE ZA TRI POKLICE

V največ dveh mesecih (največ 150 ur) so se mladi usposobili za tri poklice:

  • Bolničar / negovalec
  • Pomočnik kuharja
  • Socialni oskrbovalec

DODATEK NA AKTIVNOST, DODATEK NA PREVOZ

V času izobraževanja/usposabljanja je udeležencem pripadal:

  • Dodatek na prisotnost: 1,10 €/uro
  • Dodatek na prevoz: 0,13 €/km

Izplačano v tekočem mesecu za prejšnji mesec.

MOŽNOST ZAPOSLITVE

Projekt je prinesel ugodnosti tudi za delodajalce, saj jim je omogočal subvencionirano zaposlitev v višini 5000 EUR v primeru zaposlitve kandidata za vsaj 1 leto, mladim pa to omogoča lažjo in dolgoročno zaposlitev.

Organizirali smo številne mreženske dogodke, kjer so udeleženci imeli možnost spoznati svojega potencialnega delodajalca.

200 ZAPOSLITEV

Projekt »200 zaposlitev« je 200 brezposelnim osebam, mlajšim od 29 let v manj kot 2 mesecih in popolnoma brezplačno omogočil usposabljanje za izbran poklic in zaposlitev pri delodajalcih iz lokalnega okolja.

Trije glavni pogoji za vključitev so bili:

1. Prijava na Zavodu RS za zaposlovanje

2. Starost do vključno 28 let

3. Stalno prebivališče v zahodni kohezijski regiji Slovenije*

* kateri kraji so v zahodni kohezijski regiji si preberite tej povezavi

Img3

Projekt je potekal do konca oktobra 2019. Mladim sta bili na voljo dve brezplačni usposabljanji – za socialnega oskrbovalca in pomočnika kuharja, katerih končni cilj je uspešno opravljena nacionalna poklicna kvalifikacija – NPK. Prav tako pa je mladim bilo na voljo brezplačno izobraževanje za bolničarja negovalca, preko katerega so lahko pridobili IV. stopnjo izobrazbe

Vsa izobraževanja so bila kratka saj so trajala največ 2 meseca in največ 150 ur ter so bila  popolnoma brezplačna. Dodatna prednost za prijavljene kandidate je bila tudi v tem, da so bili poleg brezplačnega izobraževanja deležni tudi dodatka za prevoz v višini 0,13 € na kilometer (izračunana kilometrina od stalnega prebivališča, do kraja izvajanja posameznega izobraževanja/usposabljanja) in dodatka na prisotnost, ki znaša 1,10 € na vsako uro aktivnosti udeleženca.

Tekom usposabljanj in izobraževanja pa so udeleženci že navezali stik s potencialnimi delodajalci, kar je še dodatno pripomoglo k čim hitrejšemu zaposlovanju. Prav tako so bili delodajalci udeležencev naših usposabljanj upravičeni do subvencije v višini 5000 €, v primeru zaposlitve kandidata za vsaj 1 leto, kar mladim omogoča lažjo in dolgoročno zaposlitev.

SKUPAJ NAM JE USPELO!

IZVEDI VEČ O USPOSABLJANJU

 

Ministrstvo

Eu

Zavod

Deos